Board Members

Tina Lee, President

Chia Chou Pan , Treasurer

Tommy Chin

Hewett Chiu

Chris Ling

 

 

 

 

Former Board Members

Ming-der Chang

Tse-Hwei Chang

Steve Chen

Daniel Chou

Yen S. Chou

Peter Koo

Jeff Lam 

Margaret Lam

Lillian Tung Lum 

Salina Mai

Liu Tee Shu

Gary Tai

Agnes Tsao

David Yen

 

2012 Scholarship Presentation Reception 7/13/2012

120713%20Presentation%2000.jpg